chronologia DYNASTIE

Przedstawiona na obrazkach chronologia chińskich dynastii ma na celu wskazanie momentu powstania Taijiquan w odniesieniu do upływu czasu oraz zasygnalizowanie filozoficznych wątków które dały podwaliny prekursorom gongfu, qigong, medycyny chińskiej. (1

Księgi klasyczne (jing) to teksty, które przekazywały starożytną wiedzę i myśl chińską zajmując uprawnioną pozycję obok  prac historycznych, filozoficznych czy literackich.  W roku 213 p.n.e. na polecenie Pierwszego Cesarza Qin (Qin Shi Huangdi) większość tych dzieł spalono. W dynastii Han zaczęto je odtwarzać na bazie przekazów ustnych. Część z nich przetwała ukryta w ścianach domu Konfucjusza. 

 

Początkowo do ksiąg klasycznych zaliczano tylko pięć:  Księgę Pieśni, Księgę Dokumentów, Ceremonii i Obyczajów, Kronikę Wiosen i Jesieni oraz Księgę Przemian.

 

易經  I Ching , Yi Jing, Księga Przemian - traktat filozoficzno - wróżbiarski, przesłanie filozoficzne sprzed 3 tysięcy lat, zawierające wiedzę z zakresu chińskiej kosmologii, teorię przemian yin i yang. To księga kanoniczna taoizmu i konfucjanizmu. Autorstwo Księgi Przemian przypisuje się Królowi Wen (założycielowi dynastii Zhou) , który jakoby pisał ją w więzieniu oraz jego synowi księciu Zhou, panującemu w XI wieku p.n.e. Księga Przemian  stanowi jedną w pozycji Pięcioksięgu Konfucjańskiego. (2 

 

Księga Przemian, jak i medycyna chińska powstały i rozwinęły się w okresie jedności człowieka z naturą.

  

"Rozwój wszystkich stworzeń kołem się toczy, dlatego kiedy in /yin/ zabrnie na sam szczyt, rozpocznie się jego powolne spadanie, tak więc następnym haksagramem jest Fu, czyli Powrót"." 

 

"Badanie reguł rządzących przemianami i rozwojem zarówno kosmosu, jak i wszystkich stworzeń - bazujące na stworzonej przez Księgę Przemian teorii jedności przeciwieństw - było w starożytnych Chinach domeną nie tylko filozofii, ale stało się podstawą rozwoju medycyny chińskiej. " 

 

"Żółtego Cesarza Księga Wnętrzności powstała mniej więcej w tym samym okresie co Księga Przemian (...) Dzieło to charakteryzuje się żelazną logiką oraz obszernym kręgiem zainteresowań obejmującym astronomię, kalendarz, geografię i muzykę. (...) Jest ono uważane za pierwsze dzieło naukowe w tradycji chińskiej." (3

 

 

老子 Lao Zi, Lao Tse inaczej Lao-Tsu (ok.VI w. p.n.e.) - twórca Taoizmu, filozof,  autor 道德經 "Laozi Daodejing" inaczej "Tao te King" , najczęściej tłumaczonej jako Księga Drogi i Cnoty.   / okres dynasti starożytnej Zhou

 

"Człowiek rodzi się miękki i giętki; kiedy umiera jest sztywny i twardy. Roślina rodzi się giętka i delikatna, umiera krucha i wyschła. 

Dlatego ktokolwiek jest sztywny i mało giętki, ten jest uczniem śmierci. Kto zaś miękki i uległy, ten jest uczniem życia.

To co twarde i sztywne, będzie złamane. To co miękkie i giętkie, przeważy." (4

 

Lao Zi na wole - malarz: Zhang Lu

 

 

孔夫子  Kong Zi  inaczej Konfucjusz (551 - 479 p.n.e.) - chiński filozof społeczny, myśliciel.  / okres dynastii Zhou

Kong Zi - malarz : Wu Daozi

 

 

孫子  Sun Zi inaczej Sun Tsu, Sun Wu (ok. 544/5-470/96 p.n.e), pochodził z kraju Qi, autor "Sztuka Wojny"  孙子兵法 - chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu - najstarszy na świecie podręcznik sztuki wojennej - VI w.  p.n.e.   / okres Wiosen i Jesieni

 

Sun Zi

 

"Strategia zaczepna. /  Sun Zi powiada:

Na ogól lepiej tak prowadzić wojnę, aby zdobyte wrogie państwo zachować bez uszczerbku. Zniszczenie go jest gorszym rozwiązaniem." (5

 

  

 

莊子  Zhuang Zi  inaczej Czuang Tsu, Czuang-tsy (368 - 286p.n.e) - sukcesor i kontytuator myśli Lao Zi. Jego nauki , to elementarny kanon taoizmu.  / okres Walczących Królestw

 

" Nie ma broni okrutniejszej nad ludzka ambicję. Najostrzejszy miecz jej nie dorówna." 


"Wybitna moc nie ma świadomości siebie jako mocy i dlatego naprawdę jest mocą. Marna moc nie może obejść się bez mocy i dlatego nie jest mocą." (6

 

 

 

 

Źródła:

1) dat w chronologii, Zakazane Miasto: historia i zbiory sztuki / Pierro Corradini

2) Chiny, Kultura i Tradycje / Jacques Pimpaneau

3) cytaty z Księga przemian./ Zhou Chuncai w przekł. Jarka Zawadzkiego

4) cytat z Tao Te King / przekład Piotr Madej

5) cytat z Sztuka wojenna / Sun Zi

6) cytaty z Słowa bez słów - taoizm w 64 odsłonach / Czuang Tsy