TAIJIQUAN

Tradycyjne Taijiquan jest starochińską sztuką walki. To styl Gong Fu Wu Shu (potocznie Kung Fu), który należy do tzw. systemów wewnętrznych (Neija).  Fakt, że praktyka Taijiquan niesie również korzyści zdrowotne, sprawił, że styl stał się popularny także w krajach zachodnich. Istnieje wiele przekazów tego stylu- lepszych i gorszych - lecz, aby korzystać z jego dobrodziejstw nie można pomijać genezy Taijiquan.

 

Ruchy tylko pozornie wydają się proste, więc zaawansowani adepci przez całe swoje życie mogą rozwijać się praktykując Taijiquan. W Polsce styl ten znany jest głównie pod nazwą : tai chi i kojarzony z formą taneczno-medytacyjną lub gimnastyką w ruchu, co nieco zubaża Taijiquan i zagraża poprawności wykonywanych ruchów.

 

Ćwiczenia wykonuje się powoli i płynnie. Mówiąc o Taijiquan nie można rozgraniczyć Qigong, bo Taijiquan nierozerwalnie wiąże się z Qigong (Qi-energia, Gong-zgłębianie, dążenie do perfekcyjnego opanowania czegoś) i w większości przypadków praktykowane dziś zestawy Qigong wywodzą się od tradycyjnego Taijiquan.

 

Pomocne w poznaniu tej sztuki mogą okazać się poniższe informacje:

  • Wymowa: tchaj-dźi-ćchuen
  • Pisownia w hanyu pin yin czyli oficjalnej, urzędowej chińskiej transkrypcji na język łaciński: Tàijíquán, Pisownia w angielskiej transkrypcji sinologicznej: T'ai-chi-ch'üan 
  • Znaki uproszczone oznaczające w języku chińskim 'taijiquan': 太極拳
  • Tłumaczenie dosłowne: taiji (tai chi) = najwyższy szczyt, (dawnej szczyt dachu, gdzie uwidaczniał się podział na jego oświetloną i nieoświetloną część) 

 W filozofii chińskiej pojęcie Taiji definiowane jest jako pierwotna jedność. Nieokreślony stan przed jej wyłonieniem to Wuiji - stan bez podziałów, bez zróżnicowania, bez skrajności. W następstwie czasu naturalna energia rozdzieliła się na dwie komplementarne skrajności: Yin i Yang.  Następowały kolejne zróżnicowania i przemiany. O tej skłonności do tworzenia podziałów mówi się Taiji = wielka ostateczność, wielka skrajność.

  •  Quan (Ch'uan) oznacza dosłownie pięść lub sztukę walki 

Mianem Taijiquan (t'ai chi ch'uan) określa się sztukę walki.

Pod nazwą Taijigong (t'ai chi gong) należy rozumieć ćwiczenia oparte na koncepcji Yin-Yang, które choć zwykle wywodzą się od Taijiquan, to nie mają związku ze sztukami walki.