nauka podstaw yang taijiquan w roku psa

Astrologiczny Nowy Rok Psa powitany. To był dobry moment na rozpoczęcie nauki stylu Yang Tai Chi.